Oyunculuk Eğitimi

-Eğitim iki bölüme ayrılmıştır: Temel eğitim ve profesyonel çalışmalar. Temel egitim iki dönem, her süren 4 ay içinde yapılır. Geliştirilmiş eğitim üçüncü dönemde yer alır ve beş ay sürer. 2. Sömestr sonrası sonuçlanan temel eğitimin ardından yapılan sınavı, başarıyla geçen öğrenciler, geliştirilmiş kurslara başlama hakkı kazanırlar. 3. dönemden sonra bitirme sınavı yapılır. Sinavını başaran tüm öğrencilere, Life in Art Sertifikası verilir. Haftalık eğitim süresi toplam 10 saattir. Okul saatleri haftanın üç gününe dağıtılır. DERS SAATLERİ: Hafta içi: 19:00 – 22:30 Haftasonu: 11:00 – 17:00

Oyunculuk
Programın Amacı

Oyuncu olmayı hedefleyen katılımcıları bilinçli ve ciddi bir eğitim süreci neticesinde tam donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlayıp sanata ve kültüre kazandırmak. Sadece yetiştirmekle kalmayıp katılımcıların kendi yeteneklerini sergileyebileceği alanları açmak (Tiyatro – Sinema – TV) bu alanlarda rol oynama sorumluluğunu vermek ve sonucunda da yaşanacak mutluluğu ve gururu beraber paylaşmak.

Programın İçeriği

Program geniş kapsamlı olup oyuncu olmak isteyen katılımcıya; – Kendini fark etmeyi sanatsal yanını ortaya çıkarmayı, – Yaratıcılığını ve hayal gücünü çalıştırmayı ve kuvvetlendirmeyi, – Hayata daha derin ve daha hassas bakabilmeyi, – Vücudunu kullanabilmeyi, – Etkili ve güzel konuşabilmeyi, – Oyunculuk potansiyelini geliştirmeyi öğretir. Başarıya giden yolda disiplin, sevgi, özveri ve neşenin birbiriyle harmanlanarak sunulduğu keyifli bir eğitim sürecini içerir.

Program Kapsamındaki Dersler

– Sahne Bilgisi ve Uygulaması – Rol Çözümlemesi – Diksiyon – Hareket – Tiyatro Tarihi – Dans – Şan – Doğaçlama

Uygulamalı Kamera Oyunculuğu
Programın Amacı

Profesyonel olarak kamera oyunculuğu yapmak isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, oyuncu seçmelerinden (audition) başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, temel oyunculuk bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmak.

Programın İçeriği

Bu bölümde yer alan derslerde temel oyunculuk çalışmalarının yanısıra oyunculuk yapma biçiminin kamera karşısında nasıl değişikliğe uğradığı, çekim ölçeklerinin performansı nasıl etkilediği, audition psikolojisi, provalar ve çekim sureci, senaryo ve karakter çözümlemesi, devamlılık takibi, sesli çekim ve dublaj konularında uygulamalı çalışmalar yapılacak, çekim terminolojisi ve sektörel bilgiler verilecektir. Örnek senaryolardan çekilen sahneler izlenip değerlendirilecektir. Ayrıca ders kapsamında dizi veya film setlerine gidilerek profesyonel işleyiş gözlemlenebilecektir.

Oyunculuk Stüdyosu

Oyuncu olmayı hedefleyen katılımcılara yoğunlaştırılmış bir programla çok yönlü, bilinçli ve ciddi bir eğitim amaçlayan Oyunculuk Stüdyosu, diğer eğitim programlarından farklı olarak, 3 gün 4’er saat üzerinden programlanmış olup, 8 ay bitiminde sonlandırılmaktadır.

Programın Amacı

Programın temel amacı, oyunculuk kavramının bir bütün olduğu ve bir oyuncunun sahne ya da kamera karşısı gibi ayrımlar yapmadan her türlü rolü oynama becerisine sahip olmasıdır.

Programın İçeriği

– Oyuncunun temel ifade araçları olan, beden dili, ses ve söz unsurlarını etkili kullanma çalışmaları, – Sahne ve kamera oyunculuğu çalışmaları, – Bireysel çalışmalarla gerekli becerileri kazandırma çalışmaları, – Sahne ve kamera oyunculuğu farkları hakkında sinemanın özgün dili üzerinden çalışmalar, – Çeşitli ödev ve çalışmaların kameraya kaydedilerek katılımcıların izlemeleri ve kendilerini değerlendirme çalışmaları, – Konular işlenirken alanında uzman, deneyimli oyuncular, senaristler, yönetmenler ve oyun yazarları davet edilerek, bu kişilerin tecrübelerinden faydalanma çalışmaları, – Sahne hakimiyeti çalışmaları, – Topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma çalışmaları, – Kültürel ve sanatsal gelişim sağlama çalışmaları, – Türk ve dünya klasiklerini ve tiyatro akımlarını tanıma çalışmaları, – Doğaçlama tekniği ile yaratıcılıklarını geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim süresince sorumluluk sahibi iyi bir sahne ve sinema oyuncusunun, sahip olması gereken bireysel tavır ve tutum üzerinde önemle durulur. Program geniş kapsamlı olup, oyuncu olmak isteyen katılımcıya Tiyatro, Sinema ve TV yapımlarında oyuncudan beklenen bilgi ve beceriyi kazanmalarını hedeflemektedir. Bu sebeple Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Kamera oyunculuğu ve uygulaması da kapsamlı olarak verilmektedir.

Program Kapsamındaki Dersler

– Sahne Bilgisi ve Uygulaması – Rol Çözümlemesi – Diksiyon, Fonetik – Karakter Analizi – Metin Çözümleme – Tiyatro Tarihi – Kamera Oyunculuğu ve Uygulaması – Dans – Hareket – Şan – Doğaçlama

Yazarlık

Yazarlık bölümü, iki ana programdan oluşmaktadır.

1-Yaratıcı Yazarlık, 2-Senaryo Yazarlığı.
1. Yaratıcı Yazarlık: Amaç

Yaratıcı Yazarlık Kursu öncelikle dramatik metnin temel kavramlarının değerlendirildiği kuramsal bir düzlemde ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Dramatik tasarımın temel kavramları olan ilginçlik, inandırıcılık, yoğunluk, toplumsal-düşünsel boyut ve çatışma üzerine bir dizi söyleşinin yapılacağı program eş zamanlı olarak bu kavramların metin düzeyinde incelenmesini de kapsayacaktır.

İçerik

Dramatik tasarıma yönelmiş ve bu alanda çalışmak isteyen yazar adaylarının belirlenmiş bir tema çerçevesinde bir aksiyon planı oluşturabilmeleri ve kişileştirmeyi gerçekleştirebilmeleri için dramatik tasarımın temel yapı taşlarına ciddi biçimde hâkim olmaları gerekir. Bu hâkimiyet onlara diledikleri türde ve kendi eğilimlerine göre yazarken tasarımın içinde kalabilme olanağını sağlar. Dramatik metnin canlandırılmak üzere yazılmış bir metin oluşu nihai sınırı belirler. Bu sınırlar bu türdeki çalışmaların içeriğini oluşturacaktır. Bununla birlikte Yaratıcı Yazarlık çalışmaları farklı edebi türleri de kapsar. Öykü, roman, deneme, anı ve benzeri bu alan içersinde değerlendirilir. Yaratıcı Yazarlık Kursu bu türlerin temel ortak kavramlarından hareketle farklı uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçlar.

Kişisel Gelişim ve Diksiyon
Programın Amacı

Hazırladığımız eğitim programında katılımcıların özel hayat, iş hayatı ve sosyal hayat gibi farklı ortamlarda daha derin ve bütünsel bir dönüşüm geçirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak vermek hayatın içinde daha mutlu, daha verimli ve daha etkili olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Programın İçeriği
1. KİŞİSEL GELİŞİM VE DİKSİYON

İletişim nedir? Ses ve nefes teknikleri, diyafram çalışması Fonetik, Türkçenin ünlüleri ve çıkak noktaları Sesletim kuralları Stüdyo – ses kaydı Stres yönetimi öfkenin nedenleri, belirtileri ve kontrolü Heyecan kontrolü Astroloji : ( Katılımcı kişilerin haritaları çıkartılacak. Kişisel yetenekleri, zayıf yönleri, psikolojik yapıları, ay burçları, ruhsal durumları ve ay düğümleri bu haritalar üzerinden anlatılacak. )

2. SUNUM TEKNİKLERİ

Hitabet nedir? İletişimi etkileyen temel faktörler nelerdir? Korku ve konuşma arasında nasıl bir bağ vardır? Nasıl giderilir? Heyecan kontrolü nasıl sağlanır? İyi bir dinleyici olmanın genel kuralları. Dinleyiciler nelerle ilgilenir? İyi bir konuşmacı olmanın özellikleri Konuşma türleri. Konuşmanın incelenmesi ve oluşum süreci. Konu seçiminde nelere dikkat edilmeli? Konuşma planının hazırlanması Konuşmaya başlama ve bitirme teknikleri ve örneklemeler. Katılımcı uygulamaları Konumuza malzemelerimizi nasıl işleriz? Çeşitli hitabet örnekleri Canlı ve renkli bir konuşma yapabilmek için neler yapmalıyız? Kürsüde nasıl davranmalıyız? Konuşurken duraklama teknikleri Katılımcıların herhangi bir konu üzerinde yapacakları konuşmanın kaydı ve değerlendirimi.